Quần áo Chống Hóa chất, phóng xạ

Quần áo chống hóa chất, phóng xạ

Quần áo chống hóa chất, phóng xạ

Liên hệ

Quần áo chống hóa chất độc hại Bộ quần áo được sản xuất và ứng dụng chuyên cho lĩnh vực sản xuất dược phẩm, hóa học, amiang, axit kiềm nhẹ. Bảo vệ con người tối đa...

Quần áo chống nhiễm phóng xạ

Quần áo chống nhiễm phóng xạ

Liên hệ

Quần áo chống ô nhiễm phóng xạ Bộ quần chống chát ô nhiễm phóng xạ được sản xuất và ứng dụng chuyên cho lĩnh vực sản xuất hóa học, dược phẩm, xử lý và làm việc...

Hotline : 0987 456 797
Chat messager