Đèn chiếu sáng khẩn cấp & Exit

Đèn lối thoát KENTOM KT 680

Đèn lối thoát KENTOM KT 680

Liên hệ

ĐÈN LỐI THOÁT  KT- 680 Model : KT 680 (1mặt)  - KT 690 (2mặt) THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Nguồn điện : AC 220V/50Hz Bình khô : 3.7 V 1000 mAh Dòng điện sạc : 60 mA Bóng đèn : SUPER LED...

Đèn lối thoát KENTOM KT 610

Đèn lối thoát KENTOM KT 610

Liên hệ

ĐÈN LỐI THOÁT  KT-610 Model : KT 610 (1mặt)  - KT 620 (2mặt) THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Nguồn điện : AC 220V/50Hz Bình khô : 3.7 V 1000 mAh Dòng điện sạc : 60 mA Bóng đèn : SUPER LED (ánh...

Đèn lối thoát KENTOM KT 710

Đèn lối thoát KENTOM KT 710

Liên hệ

ĐÈN LỐI THOÁT  KT-710 Model : KT 710 (1mặt)  - KT 720 (2mặt) THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Nguồn điện : AC 220V/50Hz Bình khô : 3.7 V 1000 mAh Dòng điện sạc : 60 mA Bóng đèn : SUPER LED (ánh...

Đèn lối thoát KENTOM KT 670

Đèn lối thoát KENTOM KT 670

Liên hệ

ĐÈN LỐI THOÁT  KT-670 Model : KT670 (1mặt)  - KT670NX (2mặt) THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Nguồn điện : AC 220V/50Hz Bình khô : 3.7 V 1000 mAh Dòng điện sạc : 60 mA Bóng đèn : SUPER LED (ánh sáng mạnh,...

Đèn lối thoát KENTOM KT650

Đèn lối thoát KENTOM KT650

Liên hệ

ĐÈN LỐI THOÁT  KT-650(KT-660) THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Nguồn điện : AC 220V/50Hz Bình khô : 3.7 V 1000 mAh Dòng điện sạc : 60 mA Bóng đèn : SUPER LED (ánh sáng mạnh, độ bền cao) Thời gian thắp sáng...

Đèn chiếu sáng khẩn cấp KT 402

Đèn chiếu sáng khẩn cấp KT 402

Liên hệ

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP - KENTOM Model : KT 402 Nguồn điện sạc : AC 220V/50Hz Bóng đèn khẩn cấp: HIGH POEWR LED Bóng đèn lối thoát: LED OWAN Pin sạc: 6V - 5Ah Dòng điện sạc: 250 mA Thời gian sạc : 24 giờ  Thời...

Đèn chiếu sáng khẩn cấp KT 750

Đèn chiếu sáng khẩn cấp KT 750

Liên hệ

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP - KENTOM Model : KT 750 Nguồn điện sạc : AC 220V/50Hz Bóng đèn khẩn cấp: HIGH POEWR LED Bóng đèn lối thoát: LED OWAN Pin sạc: 6V - 5Ah Dòng điện sạc: 250 mA Thời gian sạc : 24 giờ  Thời...

Đèn chiếu sáng khẩn cấp KT 2200EL

Đèn chiếu sáng khẩn cấp KT 2200EL

Liên hệ

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP - KENTOM Model : KT 2200EL Nguồn điện sạc : AC 220V/50Hz Bóng đèn khẩn cấp: 6V x 2 Bóng Bóng đèn lối thoát: LED OWAN Pin sạc: 6V - 5Ah Dòng điện sạc: 250 mA Thời gian sạc : 24...

Đèn chiếu sáng khẩn cấp KT 403

Đèn chiếu sáng khẩn cấp KT 403

Liên hệ

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP - KENTOM Model : KT 403 Nguồn điện sạc : AC 220V/50Hz Bóng đèn khẩn cấp: HIGH POEWR LED Bóng đèn lối thoát: LED OWAN Pin sạc: 6V - 5Ah Dòng điện sạc: 250 mA Thời gian sạc : 24 giờ  Thời...

Đèn chiếu sáng khẩn cấp KT 4300DL

Đèn chiếu sáng khẩn cấp KT 4300DL

Liên hệ

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP - KENTOM Model : KT 4300DL Nguồn điện sạc             : AC 220V/50Hz Bóng đèn khẩn cấp        : HIGH POEWR LED Bóng đèn lối thoát          : LED OWAN Pin sạc                         : 6V - 5Ah Dòng điện sạc               : 250...

Đèn chiếu sáng khẩn cấp KT 404

Đèn chiếu sáng khẩn cấp KT 404

Liên hệ

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP - KENTOM Model : KT 404 Nguồn điện sạc             : AC 220V/50Hz Bóng đèn khẩn cấp        : HIGH POEWR LED Bóng đèn lối thoát          : LED OWAN Pin sạc                         : 6V - 5Ah Dòng điện sạc               : 250...

Đèn chiếu sáng kết hợp thoát hiểm

Đèn chiếu sáng kết hợp thoát hiểm

Liên hệ

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP KẾT HỢP THOÁT HIỂM Model : KT 730 Nguồn điện sạc             : AC 220V/50Hz Bóng đèn khẩn cấp        : HIGH POEWR LED Bóng đèn lối thoát          : LED OWAN Pin sạc                         : (3.7V 1800mAh )X2 Dòng điện sạc               :...

Hotline : 0987 456 797
Chat messager